Utredningar & Handläggning

Vår utredningsresurs/konsult är socionom med bred mångårig erfarenhet från socialtjänstens olika arbetsområden. Vi kan anlitas t ex vid arbetstoppar, jävsituationer eller då ärendet är komplicerat på något annat sätt.

Vi erbjuder utredningar enl SoL kap 11;1 o 2, Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar, Alla typer av Yttranden, Samarbetssamtal, Samtal med barn, ungdomar eller vuxna, mm. Längre eller kortare handläggning av ärenden, exempelvis placerade barn. Ni anlitar oss för ett uppdrag i taget.

Varje uppdrag är unikt och utformas efter socialtjänstens önskemål och regleras i avtal. Genom förordnandet omfattas utredningskonsulten av samma regelsystem som en anställd tjänsteman vad gäller sekretess, myndighetsutövning etc.

Vår utredningsresurs har använt BBIC sedan 2001 och har därmed lång erfarenhet av praktisk användning av materialet i utredningar, mm. Utredningarna enligt BBIC är väl underbyggda med faktamaterial som presenteras på ett tydligt, lättbegripligt och objektivt sätt. Uppdragsgivaren kan följa arbetet genom den journalföring som tillhandahålls kontinuerligt.

I arbetet med placerade barn och deras familjer görs den återkommande uppföljningen utifrån en modell som inte är unik men som ändå är ett signum för Gunillas sätt att arbeta och som skapar trygghet för barnet, familjen och familjehemmet.

Välkommen att kontakta oss för ett samtal om hur vi kan hjälpa till!