Samtal med barn, ungdomar eller vuxna.

Vad gäller samtal har Gunilla utvecklat framgångsrika modeller som också är ett signum på hennes sätt att arbeta. Både privatpersoner och kommunernas socialtjänst är välkomna som uppdragsgivare.

När det gäller insats i form av stödkontakt är det kommunernas socialtjänst som är uppdragsgivare. Gunilla träffar barnet/den unge regelbundet under en period för samtal. För att hjälpa barnet i samtalen med det som är svårt används stora papper för att strukturerat eller ostrukturerat rita, Tejping med eller utan sandlåda, olika kort, mm.

När det är privatpersoner som kommer inleds kontakten med en kartläggning av vad man behöver hjälp med och därefter avtalas om innehåll och omfattning av samtalen.

Gunilla arbetar även med samtal med placerade barn jämsides med samtal/handledning av familjehemsföräldrar.

Denna form av samtalskontakt är ett steg för att få hjälp och har visat sig vara framgångsrik för barn/unga/vuxna som inte har eller inte har hunnit utveckla psykiatrisk problematik.