Utredningar & Handläggning

Vi har bred mångårig erfarenhet från socialtjänstens olika arbetsområden. Vi kan anlitas vid arbetstoppar, jävsituationer eller när det är komplicerat på något sätt.

Läs om Utredningar & Handläggning »

Samtal

Samtalskontakt är ett steg för att få hjälp och har visat sig vara framgångsrik för barn/unga/vuxna som inte har eller inte har hunnit utveckla psykiatrisk problematik.

Läs mer om Samtal »

Handledning & Utveckling

Handledning bidrar bland annat till ökad självkännedom, ger fördjupade kunskaper om arbetet och till ett mera professionellt förhållningssätt.

Läs om Handledning & Utveckling »

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss »