Handledning för grupper, institutioner och familjehem.

Gunilla Ewert är en omtyckt och kreativ handledare med lång erfarenhet av att möta personal inom offentlig sektor, på institutioner samt familjehem. Handledningen utgår alltid från gruppens, individens eller familjehemmets behov. Teorier som används är Systemisk, Psykodynamisk, Anknytning, Lösningsfokuserat, mm.

Företaget erbjuder även metodhandledning för fördjupning av kunskaper i praktisk användning av BBIC. Utbildning i praktisk användning av Tejping, nätverkskartor, mm, dvs en möjlighet till påfyllning av "verktygslådan".

Den professionella handledning som företaget erbjuder ger påfyllning av positiv energi, ökad självkännedom, fördjupade kunskaper om arbetet och ett professionellt förhållningssätt. Handledning är kompetensutveckling både för gruppen, institutionen, familjehemmet och den enskilde.