Om Gunilla Ewert

Gunilla Ewert är socionom och utbildad handledare på Masternivå, utbildad i samarbetssamtal och samtal med barn. Fördjupade kunskaper i missbrukarvård, om familjerättsliga frågor och familjehemsplaceringar, mm. Gunilla har 25 år erfarenhet av kvalificerat psykosocialt arbete.

Genom åren har Gunilla mött barn och familjer, föräldrar med utvecklingsstörning, personer med diagnoser som ADHD, personer med missbruk, utvecklingsstörning, psykisk sjukdom, mm.

Sedan 2001 har Gunilla arbetat som konsult med handledning - som utredningskonsult och utbildare - mentor - utveckling åt offentlig sektor och åt privatpersoner. I ärenden som rör barn och deras familjer samt även i metodhandledning och utbildning använder Gunilla sedan 2001 BBIC (Barns Behov I Centrum). Hon har fortlöpande tagit del av Socialstyrelsens utveckling av arbetsmodellen.

Naturligtvis kommer erfarenheterna av BBIC grupper och privatpersoner tillgodo.